Về trang chủ Công nông Nông nghiệp Nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn

Nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn

Nông nghiệp luôn đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng kinh tế và bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu vừa qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã khẳng định điều này tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945-14/11/2020) diễn ra ngày 14/11.

Biểu dương kết quả trong phong trào thi đua toàn ngành Nông nghiệp trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước khẳng định: Ngành Nông nghiệp đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, đề án quan trọng; tạo hành lang pháp lý, tháo gỡ khó khăn, mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Nông nghiệp luôn đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng kinh tế.

Năng suất chất lượng nông sản ngày càng cao, giá trị và sản lượng tăng mạnh; sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng; góp phần giảm nghèo vền vững, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và hỗ trợ nhiều quốc gia khác.

Bước sang giai đoạn mới với những thời cơ và thách thức mới, phong trào thi đua ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2020-2025 có chủ đề: “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn giàu có, nông thôn văn minh”.

Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết hưởng ứng phong trào thi đua, ngành Nông nghiệp xác định thực hiện 2 chương trình lớn: Cơ cấu lại nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; từ đó, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân.

Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cấp và hiện đại hoá kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả.

Cùng với đó, toàn ngành đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông nghiệp thuỷ sản; phát triển thị trường tiêu thụ nông sản găn với hội nhập quốc tế; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, 10 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2 cá nhân được nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tại hội nghị, giai đoạn 2016-2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới; góp phần khẳng định vai trò trụ đỡ, then chốt của ngành Nông nghiệp cho sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tốc độ tăng trưởng của khu vực nông nghiệp liên tục đạt từ 2,8-3%. Năm 2019, thu nhập của người dân nông thôn đạt khoảng 39,3 triệu đồng/người; năm 2020 đạt 43 triệu đồng/người, tăng khoảng 1,9 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm mạnh, còn khoảng 4,3% năm 2020.
Theo Chinhphu

Hoàn tất điều tra vụ án bán căn hộ cho nhiều người tại dự án La Bonita

Truyện ngắn: Thánh nữ

Có thể bạn quan tâm