Về trang chủ Pháp luật Lập pháp Quốc hội khóa XV: Chủ tịch và các Phó chủ tịch

Quốc hội khóa XV: Chủ tịch và các Phó chủ tịch

Chiều 20/7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội và Nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chiều 20/7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội và Nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chiều 20/7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội và Nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Theo TTXVN

Truyện ngắn: Thánh nữ

Quốc hội khóa XV: Cơ cấu 499 người trúng cử đại biểu

Có thể bạn quan tâm