Về trang chủ Pháp luật Lập pháp Quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội

Quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhấn mạnh cá nhân, tổ chức không đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, không quảng cáo trái phép.

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhấn mạnh cá nhân, tổ chức không đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, không quảng cáo trái phép.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Bộ Quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.
Theo TTXVN

Xe điện có khả năng đào tiền ảo sẽ ra thì trường năm 2023

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng: Chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử

Có thể bạn quan tâm