Saigon Co.op: Có dấu hiệu vi phạm hình sự góp vốn tăng vốn điều lệ tại

Ngày 27/7, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết luận thanh tra số 11/KL-TTTP-P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Saigon Co.op), trong đó đáng chú ý là dấu hiệu vi phạm pháp … Đọc tiếp Saigon Co.op: Có dấu hiệu vi phạm hình sự góp vốn tăng vốn điều lệ tại