Về trang chủ Chứng khoán SHB sẽ chuyển niêm yết từ sàn HNX sang HOSE

SHB sẽ chuyển niêm yết từ sàn HNX sang HOSE

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 28 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), các cổ đông đã đồng thuận phương án chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu SHB từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Cổ phiếu SHB được niêm yết và giao dịch tại HNX từ năm 2007, từ đó đến nay, cổ phiếu SHB luôn nằm trong nhóm những cổ phiếu có giá trị vốn hóa và tính thanh khoản cao, thông tin minh bạch và ảnh hưởng tích cực đến diễn biến của thị trường.

Việc chuyển sàn được xem là bước đi chiến lược và chủ động nhằm thực hiện chủ trương của Thủ tướng về tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam đồng thời đẩy mạnh hình ảnh của SHB tới các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là các tổ chức kinh tế lớn có uy tín, nâng cao vị thế của SHB trên thị trường chứng khoán.

Cổ đông đã đồng thuận phương án chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu SHB từ HNX sang HOSE.

Ngoài ra, các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua phương án và kế hoạch của Hội đồng quản trị SHB về việc tăng vốn điều lệ lên 19.314 tỷ đồng trong năm 2020, tương đương tăng thêm 1.756 tỷ đồng từ việc phân phối cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Việc tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu nâng cao tiềm lực tài chính mở rộng quy mô cho vay, đầu tư vào công nghệ thông tin, thuê các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tư vấn và phản biện, sẵn sàng cho hành trình chuyển đổi số và trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng với các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại theo chuẩn 4.0.

Các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch thoái vốn của SHB tại công ty tài chính SHBFC cho nhà đầu tư chiến lược lớn nước ngoài. Năm 2020 là năm SHB sẽ chuyển đổi mạnh mẽ từ chiến lược, mô hình kinh doanh tổ chức bộ máy, quản trị rủi ro, hiện đại hóa ngân hàng.

Mục tiêu chiến lược của SHB đến năm 2025 là trở thành 1 trong 3 ngân hàng tư nhân bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam, trở thành ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số với các tỷ lệ tài chính tiệm cận các chuẩn mực quốc tế bao gồm Basel III và các tổ chức xếp hạng có uy tín.

Căn cứ theo kết quả đạt được cuối năm 2019 và mục tiêu phát triển trong năm 2020, SHB dự kiến tăng trưởng lợi nhuận từ 35-40% trong năm 2020.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của cả thế giới và Việt Nam, SHB đã chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

SHB dự kiến tăng trưởng lợi nhuận từ 35-40% trong năm 2020.

Theo Vietnamplus

Truyện ngắn: Lạc

Hiệp định EVFTA: Biết bạn-biết ta để cùng thắng trên thương trường

Có thể bạn quan tâm