Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đề nghị thanh tra Dự án của Hoa Lâm-Shangrila

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết đã có văn bản tham mưu UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố thực hiện việc thanh tra Dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao của Hoa Lâm. Nhiều khuất tất cần làm rõ Trước những thông tin trái chiều về Dự án Khu … Đọc tiếp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đề nghị thanh tra Dự án của Hoa Lâm-Shangrila