Về trang chủ Công nông Công nghiệp Tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và các công ty nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, yêu cầu tăng cường bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; xem xét việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu vực dân cư tại đây.

Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm các biện pháp, vận hành các công trình bảo vệ môi trường của các nhà máy tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1, Ban quản lý nhiệt điện Vĩnh Tân phải lắp đặt camera giám sát kho than đảm bảo kiểm soát được bụi trong, ngoài kho cũng như việc vận hành công trình tưới nước giữ ẩm kho than.

Ban quản lý nhiệt điện Vĩnh Tân phải lắp đặt camera giám sát kho than đảm bảo kiểm soát được bụi trong, ngoài kho cũng như việc vận hành công trình tưới nước giữ ẩm kho than.

Các công ty này phải lắp đặt bảng điện tử hiển thị thông số quan trắc tự động chất lượng môi trường tại nhà máy để công khai, minh bạch số liệu, làm cơ sở để người dân kiểm tra, giám sát. Đồng thời các công ty này hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động theo quy định của Chính phủ, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 khẩn trương thi công đê bao tầng 2; thực hiện phân chia ô bãi tro, xỉ cho các tầng tiếp theo chưa chôn lấp; bố trí thêm hồ chứa nước tại khu vực bãi thải xỉ trước mùa mưa để dự trữ nước tưới, các bơm, đường ống tưới nước dự phòng để ứng phó kịp thời khi có gió lớn, lốc xoáy.

Công ty lắp đặt thiết bị giám sát tự động thông số kiểm soát độ mặn nước thải sau xử lý để bơm tái sử dụng tưới bãi xỉ nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng nước thải công nghiệp sau xử lý được tái sử dụng.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong rà soát và thống nhất vị trí khu đất dự kiến xây dựng Bãi tro xỉ trong tương lai (theo hệ tọa độ VN 2000) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để có cơ sở cập nhật vị trí Bãi xỉ trong tương lai vào kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Tuy Phong và triển khai các bước tiếp theo.

Đối với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, cần hoàn chỉnh phương án thoát nước (mái dốc bên ngoài bãi thải tro, xỉ), phương án phòng chống bão lụt và phương án phòng chống sự cố tại bãi xỉ trước mùa mưa;

Lắp đặt bảng điện tử hiển thị thông số quan trắc tự động chất lượng môi trường tại nhà máy để công khai, minh bạch số liệu, làm cơ sở để người dân kiểm tra, giám sát; hoàn tất các thủ tục hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ khai thác cầu Cảng 1.000 DWT để xuất tro xỉ bằng đường biển.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong xem xét việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân; sau khi hoàn thành việc di dời dân, tiến hành cải tạo thành khu cây xanh cảnh quan để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn phát sinh.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, tại Công văn số 3020/STNMT-CCBVMT ngày 30/6/2020 về kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân;

Trong đó, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân vẫn chưa hoàn thành phương án phòng chống bão lụt và phương án phòng chống sự cố tại bãi xỉ; Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 chưa bố trí khu vực lưu chứa nước mưa thu gom trong lòng bãi thải tro, xỉ…

Trước đó vào cuối tháng 6/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả về việc giao Tổng cục Môi trường tổ chức đoàn công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận và Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tiến hành khảo sát hiện trường, kiểm tra và làm việc với các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân về hiện tượng bụi phát sinh tại một số nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân làm ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân.

Kết quả bước đầu cho thấy bụi, tiếng ồn phát sinh từ các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã có ảnh hưởng đến khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc và thôn Vĩnh Tiến, huyện Tuy Phong (kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc tại các vị trí có khoảng cách từ 130-180m so với tường rào Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng cho thấy:

Thông số bụi đã vượt từ 1,19 đến 1,63 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung tiếng ồn vào ban đêm đã vượt khoảng 1,05 lần so với QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn). Do đó, đoàn công tác đã yêu cầu các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thực hiện ngay các giải pháp khắc phục, kiểm soát tình hình nêu trên.
Theo Chinhphu

Hiệp định VPA/FLEGT về lâm nghiệp-lâm sản: Đường đã mở nhưng xe chưa thông

G-Chip: Cơ hội cho nhà đầu tư nhỏ tham gia hệ sinh thái Google toàn cầu

Có thể bạn quan tâm

Viện dưỡng lão TPHCM