Về trang chủ Tài chính Thanh toán không dùng tiền mặt: Nhiều bên cùng có lợi

Thanh toán không dùng tiền mặt: Nhiều bên cùng có lợi

Thanh toán không tiền mặt mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, gồm người tiêu dùng, người bán hàng, tổ chức tín dụng.

Thanh toán không tiền mặt mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, gồm người tiêu dùng, người bán hàng, tổ chức tín dụng.

Thanh toán không tiền mặt mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, gồm người tiêu dùng, người bán hàng, tổ chức tín dụng. Khi người tiêu dùng duy trì thường xuyên thói quen thanh toán này, cả nền kinh tế vĩ mô sẽ được hưởng lợi theo.
Theo TTXVN

Truyện ngắn: Lạc

Hiệp định EVFTA: Biết bạn-biết ta để cùng thắng trên thương trường

Có thể bạn quan tâm