Thị trường văn phòng cho thuê thời COVID-19: Thoi thóp và nhìn lại

Thị trường văn phòng cho thuê chưa kịp hồi phục thì làn sóng COVID-19 lần thứ hai ập đến bất ngờ khiến ngày càng khó khăn. Điểm tích cực là trong nhịp nghỉ này, người thuê có dịp đánh giá lại công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, còn người cho thuê có dịp … Đọc tiếp Thị trường văn phòng cho thuê thời COVID-19: Thoi thóp và nhìn lại