Thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2017-2020 đạt 26,4%: Khối lượng công việc còn quá nhiều

Theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg, giai đoạn 2017-2020 việc thoái vốn ở 348 doanh nghiệp (DN) phải được hoàn thành, tuy nhiên đến tháng 6/2020 chỉ thực hiện được tại 92 DN, đạt 26,4% kế hoạch. Làm thế nào để hoàn thành kế hoạch … Đọc tiếp Thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2017-2020 đạt 26,4%: Khối lượng công việc còn quá nhiều