Về trang chủ Bất động sản Hạ tầng-Quy hoạch TP.HCM: Xây dựng huyện Hóc Môn trở thành quận

TP.HCM: Xây dựng huyện Hóc Môn trở thành quận

Sáng 27/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc với sự tham dự của 253 đảng viên, đại diện cho 6.800 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đặt mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt đời sống nhân dân; xây dựng lộ trình, định hướng đến giai đoạn 2025-2030 huyện Hóc Môn trở thành quận.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện Hóc Môn đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Báo cáo chính trị của Đại hội đã thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe, đổi mới, sáng tạo, dân chủ và đoàn kết;

Làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm; tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mang tính đột phá, làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển toàn diện của huyện.

Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp giai đoạn 2021- Đề án xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành quận giai đoạn 2021.

Nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế-xã hội đều được hoàn thành vượt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng đô thị hiện đại; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,7 triệu đồng/người/năm, tăng 31% so với đầu nhiệm kỳ. Trên cơ sở những thành tựu đạt được và khắc phục những hạn chế, Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện tốt Đề án đầu tư xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành quận trong 10 năm tới.

Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng thương mại-dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, thoát nước.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình chuyển mình của huyện thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường.

Quá trình phát triển phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và hài hòa với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, huyện cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức;

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ nhân dân.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế huyện Hóc Môn tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 15,71%/ năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng Thương mại-dịch vụ-tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp.

Giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ tăng bình quân gần 20%/ năm, chiếm tỷ trọng gần 45,7% trong cơ cấu kinh tế; phát triển các loại hình có giá trị gia tăng cao kết hợp với loại hình truyền thống tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích và nhiều loại hình kinh doanh khác.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, công tác xây dựng Đảng được chú trọng; chất lượng, năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được khẳng định và phát huy tốt hơn.

Từ năm 2018 đến nay, tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng từng bước đi vào nề nếp, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu các trường hợp vi phạm; kết hợp triển khai phần mềm Hóc Môn trực tuyến giúp người dân phản ánh tình hình vi phạm xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện để chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16%/ năm; đến năm 2025, tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ chiếm trên 50%. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10%/ năm trở lên. Huyện phấn đấu tạo việc làm mới cho 20.000 lượt lao động; giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt trên 99%.

Hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng và 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ huyện phát triển từ 200 đảng viên mới trở lên. Đại hội cũng đề ra 4 chương trình, đề án trọng điểm gồm:

Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp giai đoạn 2021- Đề án xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành quận giai đoạn 2021- Đề án xây dựng ngõ, xóm xanh, sạch đẹp, an toàn; Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Huyện sẽ tổ chức công bố, công khai thực hiện và quản lý các đồ án quy hoạch chặt chẽ; rà soát điều chỉnh tổng thể theo quy định đối với các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để phủ kín toàn huyện, các đồ án thiết kế đô thị các trục động lực phát triển kinh tế-xã hội của huyện theo quy định, đảm bảo các tiêu chí xây dựng huyện Hóc Môn thành quận.

Trong 2 ngày chính thức (27-28/8), Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến 41 đồng chí) và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố (dự kiến 8 đại biểu).
Theo Chinhphu

Hàn Quốc: Dự định chi gần 17 tỷ USD cho dự án kích thích kinh tế mới

Ngân hàng xử lý nợ xấu: Vỡ trận do đại dịch và tín hiệu đáng sợ

Có thể bạn quan tâm