Truyện ngắn: Chuyện làng chó

Ông bà mình dạy: “Đừng có ăn thịt chó và mèo, nếu không thì khi chết sẽ phải tru như chó, gào như mèo… một cách thảm thiết rồi mới chết được”. Vậy mà ở Làng Chó (làng này có tên là Trung Lương, nhưng cả làng chuyên nghề giết chó và mèo, nên người … Đọc tiếp Truyện ngắn: Chuyện làng chó