Truyện ngắn: Lạc

-A lô… chị đến đâu rồi…? -Đến đâu… là đâu…? -Thì đến chỗ xe tập kết nè, tới giờ khởi hành rồi. -À… à… chết cha, chị quên báo với em, chị không đi được, sư thầy không cho đi. -Ủa, sao kỳ vậy chị, chị đăng ký hai chỗ mà… sao lại không cho … Đọc tiếp Truyện ngắn: Lạc