Truyện ngắn: Thánh nữ

                                                                                                  Cám ơn Thánh nữ! Những ánh đuốc bập bùng. Mấy chục gương mặt bao quanh, má chảy xuống, mắt trừng trừng, miệng bành rộng, lưỡi lu lú lè ra… qua ánh lửa chớp lòa trông giống như ông thần ác. Mấy chục ông bà thần ác! Ở giữa, hai vợ chồng Út Cua lam … Đọc tiếp Truyện ngắn: Thánh nữ