TT Trump để ngỏ cơ hội trở thành công dân Mỹ cho thế hệ Dreamer

Ngày 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm ban hành một sắc lệnh hành pháp về vấn đề nhập cư, trong đó có nội dung tạo cơ hội trở thành công dân Mỹ cho những người nhập cư trái phép từ khi còn nhỏ. Trao đổi với kênh truyền hình Telemundo Noticias, … Đọc tiếp TT Trump để ngỏ cơ hội trở thành công dân Mỹ cho thế hệ Dreamer