Từ ca bệnh thứ 17: 400 tỷ đồng chống dịch Covid-19 và cái giá của sự vô trách nhiệm

Hà Nội đã chi gần 400 tỷ đồng để phòng chống dịch Covid-19, nhưng số tiền ấy có thể thành vô nghĩa chỉ vì một cá nhân thiếu ý thức. Covid-19 có thể lây lan diện rộng theo cấp số nhân: từ một người lây cho ba người, thành chín người, rồi thành 81 người … Đọc tiếp Từ ca bệnh thứ 17: 400 tỷ đồng chống dịch Covid-19 và cái giá của sự vô trách nhiệm