Về trang chủ Chỉ số Hạnh phúc Việt Nam có tài nguyên nước mặt, nước ngầm phong phú

Việt Nam có tài nguyên nước mặt, nước ngầm phong phú

Tổng lượng nước bình quân trên đầu người của Việt Nam khoảng 9.434 m3/người/năm, cao so với tiêu chuẩn của khu vực và trên toàn cầu.

Tổng lượng nước bình quân trên đầu người của Việt Nam khoảng 9.434 m3/người/năm, cao so với tiêu chuẩn của khu vực và trên toàn cầu.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tài nguyên nước mặt, nước ngầm khá phong phú.

Tổng lượng nước bình quân trên đầu người của Việt Nam khoảng 9.434 m3/người/năm, cao so với tiêu chuẩn của khu vực và trên toàn cầu.
Theo TTXVN

Kinh doanh trì trệ do COVID-19: Doanh nghiệp phá thế bế tắc bằng công nghệ 4.0

Giữa đại dịch COVID-19: Doanh nghiệp chuyển hướng để tồn tại và phụng sự

Có thể bạn quan tâm