Về trang chủ Kinh doanh Thương trường Việt Nam xuất siêu khoảng 17 tỷ USD trong 9 tháng qua

Việt Nam xuất siêu khoảng 17 tỷ USD trong 9 tháng qua

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 388,73 tỷ USD, tăng 1,8% trong 9 tháng qua; trong đó xuất khẩu tăng 4,2%, nhập khẩu giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 388,73 tỷ USD, tăng 1,8% trong 9 tháng qua; trong đó xuất khẩu tăng 4,2%, nhập khẩu giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tính chung 9 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 388,73 tỷ USD, tăng 1,8%.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước có giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng cao 20,2%, nhập khẩu tăng 4,7%.

Cán cân thương mại 9 tháng tiếp tục xuất siêu với mức 16,9 tỷ USD.
Theo TTXVN

EVFTA: Cần quan tâm hơn đến các rào cản phải vượt qua

Ngân hàng bán bảo hiểm: Ai cũng thu lợi phần mình, chỉ có khách hàng là thua

Có thể bạn quan tâm