Về trang chủ Pháp luật Hành pháp Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế

Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 3087/BTTT-CBC gửi Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (KTVN), trong đó yêu cầu Hội thực hiện nội dung Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/ QĐ-TTg ngày 3/4/2019, chuyển đổi hình thức của pháp nhân Thời báo KTVN thành Tạp chí KTVN.

Cụ thể, triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ đề nghị của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tại văn bản số 14/CV-2020-HKT ngày 20/2/2020 cùng các văn bản liên quan về:

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động của Tạp chí Kinh tế Việt Nam (in và điện tử) trên cơ sở kế thừa một phần Thời báo KTVN, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép số 272/GP-BTTTT ngày 26/6/2020 cho Tạp chí KTVN, đồng thời ban hành Quyết định số 1072/QĐ-BTTTT thu hồi giấy phép hoạt động của Thời báo KTVN (in và điện tử) do thực hiện quy hoạch báo chí.

Chuyển đổi hình thức của pháp nhân Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Ngày 1/7/2020, Hội Khoa học KTVN ban hành Quyết định số 109-2020/QĐ-HKT về việc chấm dứt hoạt động báo chí và giải thể Thời báo KTVN. Tập thể người lao động Thời báo KTVN đã có đơn gửi các cấp lãnh đạo bày tỏ sự bất bình và không đồng ý với quyết định 109-2020/QĐ-HKT trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, ngày 3/8/2020, Cục Báo chí đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Hội Khoa học KTVN, lãnh đạo Tạp chí KTVN, tập thể người lao động Thời báo KTVN để trực tiếp lắng nghe, trao đổi về các nội dung liên quan đến chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí KTVN nhằm tăng cường công tác quản lý; Tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Hội Khoa học KTVN thực hiện đúng nội dung Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/ QĐ-TTg ngày 3/4/2019, thực hiện:

Chuyển đổi hình thức của pháp nhân Thời báo KTVN thành Tạp chí KTVN; chỉ đạo tạp chí xây dựng phương án, lộ trình cụ thể, phù hợp về cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của tạp chí. Tạp chí KTVN sớm xuất bản sản phẩm báo chí theo Giấy phép hoạt động báo chí đã được cấp.

Quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Tạp chí KTVN không có sản phẩm báo chí xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ra quyết định thu hồi giấy phép. Cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 3088/BTTTT-CBC gửi Bộ Nội vụ về hoạt động của Hội Khoa học KTVN.

Theo công văn, ngày 3/8, các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Hội Khoa học KTVN, lãnh đạo Tạp chí KTVN, tập thể người lao động Thời báo Kinh tế Việt Nam để trực tiếp lắng nghe, trao đổi về các nội dung liên quan đến chuyển đổi Thời báo KTVN thành Tạp chí KTVN.

Tại cuộc họp, có ý kiến nêu nhân sự lãnh đạo Hội Khoa học KTVN tuổi đã quá cao (chủ tịch 94 tuổi; 2 phó chủ tịch và 1 phó chủ tịch kiêm tổng thư ký trên 80 tuổi; 2 phó tổng thư ký trên 70 tuổi). Đặc biệt, Ban Thường vụ Trung ương Hội được bầu từ năm 2006, hoạt động cho tới nay chưa tổ chức đại hội.

Vấn đề này, nếu thực sự đúng như phản ánh, sẽ đặt ra câu hỏi về tính chính danh của Hội Khoa học KTVN với tư cách là cơ quan chủ quản báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời từ năm 1991, là cơ quan trực thuộc Hội Khoa học KTVN.

Thời báo KTVN có các ấn phẩm: Nhật báo Thời báo KTVN (tiếng Việt); báo điện tử VnEconomy tiếng Việt; ấn phẩm Vietnam Economic Times (VET) tiếng Anh, xuất bản tháng 1 kỳ; chuyên trang điện tử tiếng Anh VET Online; ấn phẩm The Guide tiếng Anh, xuất bản tháng 1 kỳ; ấn phẩm Tư vấn Tiêu Dùng tiếng Việt, xuất bản tháng 1 kỳ.
Theo Chinhphu

Thị trường văn phòng cho thuê thời COVID-19: Thoi thóp và nhìn lại

Bộ Thông tin và Truyền thông: Phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

Có thể bạn quan tâm

Viện dưỡng lão TPHCM