Zalo Bank và câu chuyện về trung gian tài chính, khoảng trống pháp lý

Sau loạt bài phản ánh và tìm hiểu về tính pháp lý của Zalo Bank, có thể thấy, Zalo Bank không được bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào cấp phép trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Điều đáng nói, Zalo Bank vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp nhiều cơ quan … Đọc tiếp Zalo Bank và câu chuyện về trung gian tài chính, khoảng trống pháp lý